CHARM

In het programma CHARM werken Rijkswaterstaat en Highways England samen aan future-proof wegverkeercentrales en innovatief wegverkeersmanagement. Naar Engelse versie CHARM site.
CHARM

INTERNATIONALE SAMENWERKING

Rijkswaterstaat (RWS) en Highways England (HE) willen efficiënter en flexibeler kunnen werken in hun wegverkeerscentrales. In het programma CHARM (2011-2019) werken zij samen in een (geslaagde) Europese aanbesteding en de daarop volgende implementatie van een bestaand softwarepakket voor verkeersmanagement. Daarnaast dagen RWS en HE de markt uit software te ontwikkelen voor innovatieve functionaliteiten voor verkeersmanagement.

ATMS

INTEGRAAL PAKKET VERKEERSMANAGEMENT

RWS en HE verruilen maatwerk software voor het bestaande, configureerbare Advanced Traffic Management System DYNAC van Kapsch TrafficCom. Het systeem biedt geïntegreerd vele functies voor wegverkeersmanagement en wordt wereldwijd gebruikt door diverse wegbeheerders. De open architectuur staat flexibele uitbreiding met innovatieve functies van derden toe in de vorm van koppeling van innovatieve modulen. Essentieel voor future-proof verkeerscentrales.

BEKIJK DYNAC VIDEO
PCP

ONTWIKKELING INNOVATIEVE MODULEN

In het CHARM Pre-Commercial Procurement project (CHARM PCP) ontwikkelden marktpartijen nieuwe functies voor verkeersmanagement voor wegverkeerscentrales. Een proces in 3 fasen, dat eindigde in september 2017. De modulen werken bewezen met het ATMS DYNAC. De CHARM PCP project partners: Rijkswaterstaat, Highways England, Vlaamse Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Innovate UK.

6 INNOVATIEVE MODULEN: EXCELLENT

In september 2017 rondde het CHARM PCP project af met 6 werkende, innovatieve modulen. De Europese Commissie beoordeelde het project ‘excellent’.  Alle modulen zijn toepasbaar in wegverkeerscentrales. Voor Rijkswaterstaat en Highways England is succesvol bewezen dat de modulen samenwerken met het Advanced Traffic Management System DYNAC. Bekijk wat de supervisors van Lot 1, 2 en 3 over hun Lot vertellen.
Lot 1
GEAVANCEERD NETWERKMANAGEMENT

PSI Mines & Roads GmbH gebruikt haar logistieke kennis en ervaring uit de mijnbouw in de module Qualicision®. Dit zelflerend beslissings-ondersteuningssysteem helpt, gebaseerd op actuele verkeersinformatie, wegverkeersleiders te kiezen voor de op dat moment meest geschikte verkeerskundige dienst naar de weggebruiker. Voor veiliger en milieuvriendelijker verkeer.

Korte video PSI, eind fase 3 (juni 2017), niet NL-ondertiteld

Lot 1
GEAVANCEERD NETWERKMANAGEMENT

De Distributed Network Manager helpt voertuigen optimaal door het netwerk te loodsen. Deze module van Mott McDonald Ltd, samen met Fileradar B.V., combineert algoritmen, verkeersmodellen en een regelmodel. De module geeft automobilisten advies voor het gehele wegennetwerk via in-car systemen. Met als opbrengst minder reistijd en vermijding van onveilige situaties voor automobilisten en minder uitlaatgassen.

Korte video Mott McDonald, eind fase 3 (juni 2017), niet NL-ondertiteld

Lot 2
INCIDENTEN DETECTEREN EN VOORSPELLEN

Fileradar B.V. ontwikkelt de module ADAPT: Advanced Data Patrolling, in samenwerking met Be-Mobile. Deze biedt actuele en optimale informatie over te verwachten verkeerssituaties en omstandigheden. En helpt verkeersleiders op het gehele netwerk eenvoudiger de weg te monitoren, prioriteiten te stellen en op incidenten te anticiperen. Het systeem combineert diverse databronnen, zoals floating car data, camera’s, regenradar, Twitter, Apps en informatie van hulpdiensten.

Korte video Fileradar, eind fase 3 (juni 2017), niet NL-ondertiteld

Korte video Fileradar, eind fase 2 (mei 2016), NL-ondertiteld

Lot 2
INCIDENTEN DETECTEREN EN VOORSPELLEN

Goudappel Coffeng bouwt, samen met Mott McDonald, aan detectie en een voorspellend systeem voor allerlei soorten incidenten. Het systeem werkt met lerende algoritmen en combineert data uit lussen in de weg en gegevens vanuit rijdende auto’s. Het voorspelt en detecteert opstoppingen, stremmingen, incidenten en stilgevallen voertuigen. Om de werking van de module te valideren worden ‘incident logging’ data uit verkeerscentrales gebruikt. Dit samen leidt tot minder afhankelijkheid van detectiesystemen in de weg.

Korte impressie Goudappel Coffeng, eind fase 3 (juni 2017), niet NL-ondertiteld

Korte video Goudappel Coffeng, eind fase 2 (mei 2016), NL-ondertiteld

Lot 3
IN-CAR SYSTEMEN

Beijer Automotive B.V. ontwikkelt een in-car systeem voor autonoom verkeersmanagement. De CAN bus leest actuele voertuiginformatie uit (gebruik rem, verlichting, ruitenwissers). Via WiFi-P technologie communiceert ‘voertuig naar voertuig’ en ‘voertuig naar infrastructuur’. Weggebruikers ontvangen actuele informatie en advies op maat, van het systeem en gericht van verkeersmanagers.

Korte video Beijer Automotive, eind fase 3 (juni 2017), niet NL-ondertiteld

Korte video Beijer Automotive, eind fase 2 (mei 2016), NL-ondertiteld

Lot 3
IN-CAR SYSTEMEN

De module van Cubic Transportation Systems (ITMS) Ltd levert een combinatie van in-car apparatuur en een smartphone App. De verkeerscentrale kan gegevens uit voertuigen ontvangen. Informatie die eerst wordt geclassificeerd en geaggregeerd. De centrale kan ook informatie op maat aanbieden aan weggebruikers op of nabij een bepaalde locatie.

Impressie Cubic Transportation Systems, eind fase 3 (juni 2016), niet NL-ondertiteld

Korte video Cubic Transportation Systems, eind fase 2 (mei 2016), NL-ondertiteld